torsdag 3 oktober 2013

Antalet överbeläggningar på sjukhusen minskar i landet

Idag redovisar SKL överbeläggningssiffror på våra sjukhus i landet. Sedan något år tillbaks så redovisar nu landstingen, även landstinget Gävleborg, faktiska överbeläggningar på sjukhusen. Tidigare har man i Gävleborg redovisat genomsnitts beläggningsgrad vilket inte på något sätt kan jämföras med faktiska överbeläggningar.

Finns det en patient i korridoren på en avdelning och en ledig plats på avdelningen bredvid så är beläggningsgraden ok. Det är såklart lika allvarligt med en patient i korridoren oavsett om det finns lediga platser på andra ställen på sjukhusen eller inte. Den nya statistiken mäter faktiska överbeläggningar(antal överbeläggningar per 100 vårdplatser) vilket är mycket mer relevant. Jag har i flera år lyft denna problematik och har krävt att vi i Gävleborg ska börja mäta faktiskt överbeläggning och inte någon teoretisk siffra om beläggningsgrad. Nu har man äntligen börjat med detta, men först när SKL börjar ställa sådana krav.

Jag följer kontinuerligt beläggningarna på våra sjukhus och vi kunde i somras se att läget hade stabiliterat sig något och att det inte alls var samma tryck på våra avdelningar som tidigare. Ingen har för mig kunnat förklara orsakerna till detta. Nu är det intressant att se om beläggningssituationen utvecklas framöver.

Så idag så fick vi se en sammanställning från SKL och läget är bättre i hela landet och Gävleborg fortsätter att ha något färre överbeläggningar. Tyvärr så är vi fortfarande bland de landsting som har högst antal överbeläggningar vilket är oroande. Vi i oppositionen har tidigare föreslagit att man ska inrätta mellanvårdsplatser, tillsammans med kommunerna, på våra sjukhus för att inte färdigbehandlade patienter ska uppta en vårdplats. På dessa platser kan de färdigbehandlade patienterna vänta på att kommunen har möjlighet att ta hand om dem eller att de kan åka hem. Detta skulle vara bra för såväl patienterna som för sjukvården men också bra för kommunerna. Det finns helt enkelt bara vinnare på en sådan lösning. Tyvärr så har vi inte fått något gehör hos ansvariga tjänstemän eller hos majoriteten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar