lördag 19 oktober 2013

Mycket bra politik på Nya moderaternas arbetsstämma.

Nu pågår nya moderaternas arbetsstämma för fullt i Norrköping. Vi har under ett par års tid arbetat med att ta fram underlag för vårt nya handlingsprogram. Vi har även arbetat med separata rapporter som ska vägleda oss de kommande åren. Från länet är vi en delegation på 10 personer som deltar på stämman.

Vi har kommit halvvägs in i stämman och det har vart många intressanta debatter. Själv deltog jag som utskottsordförande i det utskott som hanterade vårt nya hälsopolitiska program, hälsosamma Sverige. När jag läste det första utkasten på program blev jag lite förundrad på att vi inte tog upp sjukvårdspolitiken i detta program. Efter att ha processat programmet och behandlad detta i utskottet och på stämman så känns det riktigt bra att vi inte har plockat in sjukvården denna gång. Att vi nu på allvar pratar om hur vi kan förbättra människors hälsa är mycket bra. En viktig del i rapporten handlar om hur vi kan iom offentlig sektor kan bli bättre som arbetsgivare och hur vi förebygga ohälsa på arbetet genom att fler yrkesgrupper i offentlig sektor ges möjlighet att träna för att orka med arbetet. Vi lyfter även skolan och skolhälsovårdens stora betydelse för att undvika ohälsa bland våra ungdomar. Det är något som vi även arbetar med lokalt och som vi där lägger konkreta förslag på.

I arbetet med handlingsprogrammet så är vi alla överens om att vi ska fokusera på kvalité och valfrihet istället för som vi ofta har gjort tidigare, pratat om driftsformer och system. Självklart måste vi organisera vården så att vi skapar möjligheter för en högre och mer likvärdig kvalité. Stämman fastslog också att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att det ska finnas valfrihet inom hemtjänsten. 

Imorgon söndag avslutas stämman och vi är alla beredda att gå hem och arbeta för en tredje alliansseger och fler kommuner och  landsting som är moderatstyrda..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar