måndag 7 oktober 2013

Rehabilitering en av landstingets viktigaste uppdrag.

Under det senaste året har rehabilitering diskuterats mycket. Vi i Samverkan Gävleborg har lyft frågan vid flertalet tillfällen och patientföreningarna har påtalat brister. Så för ett år sedan blev det klart för landstingsledningen att någonting måste göras. Och som vanligt så tillsätter man en utredning. Den utredningen presenterades i våras och man har nu upprättat en handlingsplan.

Vi, verksamheterna och patienterna har påpekat brister när det gäller intensivrehabilitering och att vi inte har resurser att tillgodo se de behov som finns. Rehabutredningen konstanterar också att det behövs göras någonting, vilket är bra. Slutsatsen från utredningen och det som ledningen föreslår är att dagrehabiliteringen är idag okänd och att de som idag inte får tillgång till intensivrehabilitering ska informeras om dagrehab verksamheten i länet och slussas dit.

Detta låter i ett första skede som en okej lösning. Men löser detta problemen? För att få klarhet i detta har vi i Samverkan Gävleborg besökt dagrehabenheter i länet för att lyssna in hur det fungerar och om de kan ta hand om de patienter som idag inte får den hjälp de behöver.

Slutsatsen av dessa besök är att det går inte att ersätta intensivrehabilitering med dagrehab och om man ska erbjuda fler grupper av patienter den möjligheten krävs mer resurser. När majoriteten plockade bort möjligheten att åka till andra vårdgivare för intensivrehab så trodde vi alla att man skulle satsa mer resurser på vår egen verksamhet men det visar sig nu att så inte har skett utan man har snarare minskat resurserna.
För mig är rehabilitering en av de viktigaste saker vi har att ta hand om inom landstinget. Vi är duktiga att ta hand om patienter vid insjuknande och vid akuta problem men tyvärr brister det i den fortsatta rehabiliteringen. Därför tycker jag att vi bör gör följande:

  • Se över vårdvalet i Gävleborg om inte rehabiliteringsverksamheten ska bli ett sökbart tilläggsuppdrag. Se även över möjligheten att även inkludera mer psykosociala resurser inom rehabiliteringen.
  • Återinför möjligheten till intensivrehabilitering utanför landstingets regi, varför inte införa någon form av vårdval även där.
  • Utöka resurserna för rehabilitering

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar