onsdag 30 oktober 2013

Tydligt budgetalternativ från landstingsoppositionen

Idag på landstingsstyrelsen presenterades de olika budgetalternativen för landstinget. Den röd-gröna majoriteten lägger fram sin budget och vi i oppositionen presenterar våra alternativ.

Vi partier i Samverkan Gävleborg har, som tidigare år, arbetat med ett gemensamt budgetalternativ. Vi har under den senaste veckan lagt mycket kraft och energi på att grotta ned oss i landstingets ekonomi och vilka förutsättningar vi har inför de kommande åren.

Den stora skillnaden i år jämfört med tidigare år är att staten har genomfört förändringar i skatteutjämningssystemet. Detta system är till för att utjämna skillnader mellan landstingen vad avser invånarnas vårdbehov. För Landstinget Gävleborg innebär det att vi får 135miljoner kronor extra nästa år. I normala fall så väljer landstingsmajoriteten att höja skatten vartannat år men nu så räddar regeringen och förändringar i utjämningssystemet vårt landsting från ytterligare höjningar de närmaste åren.   

Majoriteten väljer att genomföra de kraftiga besparingar inom primärvården som de annonserade i juni. Detta innebär att trots att hälsocentralerna går med kraftiga underskott i år så får man ingen uppräkning av anslagen till nästa år och inte nog med det utan man plockar bort ytterligare 40mnkr nästa år. Vi vet att man i år har lagt ned hälsocentral för att få ordning på årets underskott. Om detta är den lösning man har för att få ordning på ekonomin så blir jag mycket orolig för vad man ska hitta på nästa år om fullmäktige godkänner deras budget.

Vi i Samverkan Gävleborg väljer istället att i vårt budgetalternativ räkna upp primärvårdens anslag med samma nivåer som annan hälso- och sjukvård. Detta ska användas för att motverka de neddragningar som man nu genomför och förbättra tillgängligheten i primärvården. Det finns även behov av att stärka rehabiliteringsverksamheten inom primärvården och för att stärka möjligheterna till rehabilitering ytterligare så lägger vi även extra resurser för att skapa större möjligheter till intensivrehabilitering för våra patienter.

Vi väljer även att göra riktade satsningar för att stärka upp skolhälsovården. Vi ser att många av våra barn och ungdomar mår allt sämre och det krävs kraftsamling kring detta. Därför lägger vi extra miljoner där, trots att det egentligen är kommunernas ansvar.

Samverkan Gävleborg har även gjort en långsiktig investeringsplan, femårig sådan. Vi har under många år kritiserat majoriteten att inte ta tillräckligt stort ansvar för våra investeringar, den har både vart kortsiktig och ostrukturerad. Det verkar som om denna kritik inte har nått fram. Man väljer nu att plocka bort all form av investeringsplanering från deras budget och man redovisar endast några få projekt som man eventuellt vill genomföra under nästa år. Det saknas såväl realistiska planer som långsiktighet.

Budgeten för landstinget kommer fasställas på fullmäktigesammanträdet i november och då kommer vi debattera de olika alternativen mer ingående.

Vi kan konstatera att det är stora skillnader på majoritetens sätt att hantera landstingets ekonomi och Samverkan Gävleborgs alternativ. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar