måndag 10 februari 2014

Minidebatt om hyrläkare

Sjukvården är en av de viktigaste frågorna i valet, enligt de undersökningar som är gjorda. Detta innebär att media nu granskar vården, vilket är bra. Granskningen sker på såväl nationell nivå men framförallt på lokal nivå. Det är landstingen som idag styr vården i Sverige och det är när man jämför de olika landstingen som vi kan påvisa skillnaden.

I dagarna lyfter SVT fram problematiken med stafettläkare på våra hälsocentraler. Landstinget Gälveborg är ett av de landsting som har flest antal hyrläkare och problemet är som störst på hälsocentralerna. För de patienter som ofta besöker våra vårdcentraler påpekar vilka konsekvenser detta får med bristande kontinuiten och kvalitén. Man får berätta samma sak vid varje besök och man känner sig inte alltid trygg i den vård man får. Även våra medarbetare har berättat för mig hur svårjobbat det kan bli när det hela tiden är nya läkare. Så för patienterna såväl som för vår personal är det viktigt med kontinuitet och långsiktighet.

Idag var det återigen debatt om just hyrläkare, idag var det i SVT lokalnyheter. Jag debatterade mot ett av socialdemokraternas landstingsråd och skillnaden i vår inställning i detta blir väldigt tydligt. Majoriteten skyller på att det är problem i hela landet och man kan inte göra någonting lokalt. För mig finns lösningen både nationellt men den finns framförallt lokalt hos oss. Genom att landstinget är en mer attraktiv arbetsgivare så kan vi behålla de läkare som arbetar hos oss idag och vi kan locka till oss fler läkare. Det finns ingen naturlag om att just vårt landsting ständigt ska ha svårt att rekrytera och behålla läkare. Det finns exempel på andra vårdarbetsgivare i länet som inte har några som helst problem att rekrytera läkare.

Vi har lyft frågan under flera år och har vid flertalet tillfällen lyft olika förslag på vad vi konkret kan göra för att komma tillrättamed problemen. Majoriteten fortsätter att ignorera problemen och hoppas att de går över.

2 kommentarer:

  1. Tidigare har läkarförbundet hållet ned antalet platser på läkarprogrammen för att hålla efterfrågan och lönerna uppe, var står de nu?

    SvaraRadera
  2. Jag har hört detta tidigare. Däremot kan vi se att vi har aldrig haft så många läkare som idag, sedan 1980 har antalet läkare ökat med 5%. Nu utökas antal läkarestudenter vilket är bra, men det är inte heller lösningen. Vi måste även få mer patientid med de läkare vi har idag.

    SvaraRadera