torsdag 13 februari 2014

Personalflykt från akuten

I dagarna skriver tidningarna om den personalflykt som råder på akuten på Gävle sjukhus. Detta är inget nytt för oss i politiken utan dessa signaler har vi fått under en längre tid. För ett par veckor sedan så praktiserade jag på akuten för att få se hur det fungerar och lyssna av stämningarna. Vi träffade även vårdförbundet för någon dag sedan och då diskuterade vi dessa frågor också.

Att personer slutar och söker sig vidare är inget konstigt i sig. Men när det blir så stora avhopp som det nu råder då är det något allvarligt problem. Ca 30 sjuksköterskor har sagt upp sig, utav totalt 40 som det är budgetar för, då är verksamheten i fritt fall. Man lyckas visserligen rekrytera en del nya människor dit, men vad blir det för arbetsmiljö och kvalité på arbetet? Tidigare så krävde man skulle haft ett par års erfarenhet som sköterska innan man började på akuten, nu tvingas man ta in nyutbildade. Nu lockar man även andra personer från sjukhuset att arbeta där och de personerna får lönepåslag upp till 10000kr per månad, de som däremot är anställda där får inget påslag på lönen. Är detta en bra personalpolitik? Vilka signaler skickar det till de som har arbetat där i flera år. Detta är respektlöst!

Vad är då problemet?

Det som framkommer i tidningarna och som vi hör från sjukhuset så är det artbetsmiljö och avsaknad av förtroende för ledningen. Till detta har man helt urusla lokaler som gör arbetet ännu mer svårjobbat. Patienttillströmingen är också stor och man har inte fått mer resurser för att klara av detta. De som jobbar där gör ett fantastiskt jobb under de förutsättningar de har, men det krävs krafttag för att få ordning där.

Det krävs nytt ledarskap, nya lokaler som är anpassade för dagens akutverksamhet. Flytt av primärvårdsjouren till sjukhuset. Allt detta har vi i Samverkan Gävleborg föreslagit, politik gör skillnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar