fredag 21 februari 2014

IVO ska granska länets akutmottagningar.

Alliansregeringen har rensat upp en del i det s.k. myndighetsträsket. Det finns alldeles för många myndigheter och det råder förvirring vilket ansvar de olika myndigheterna har. Därför brukar jag vara ganska kritisk när man inrättar nya myndigheter. 

Nu har man inrättat en myndighet som verkligen fyller sin funktion. Det en myndigheten för Inspektion för vård om omsorg(IVO). Deras uppgift är att granska att befolkningen får en vård och omsorg som är säker har god kvalité och drivs enligt de lagar som finns. Tidigare var ansvaret för detta ganska splittrat och nu har man förtydligat detta, vilket är välkommet.

Myndigheten har nu bestämt att man ska granska länets akutmottagningar för att se att det finns tillräcklig komptens där och att de fungerar på ett säkert sätt. Med tanke på den personalflykt som pågår på akuten i Gävle så är denna granskning mycket välkommen.

Vi har under veckan kunnat läsa om tjänstemannaledningens kommenterar på denna personalflykt, eller rättare sagt deras uteblivna svar på problemet. Däremot så håller sig den politiska ledningen helt borta från verkligeheten och har inga kommentarer alls. Inte ens på veckans landstingsfullmäktige fick vi några svar från ledningen vad de gör för att komma åt problemet. 

Nu hoppas jag att IVO direkt börjar med granskningen i vårt län, för då måste dagens ledning förstå allvaret. Vi i Samverkan Gävleborg kommer fortsätta att arbeta med frågan för att från vårt håll göra det vi kan för att förbättra villkoren på akuten. Den stora påverkan däremot kan alla invånare i länet göra den 14 september när man lägger den blå valsedeln i valurnan, det är då vi väljer vilken politisk inriktning och ledning vi ska ha över sjukvården i länet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar