lördag 8 februari 2014

Valet blir av oavsett om länets sossar håller sig undan

Nu har valåret kört igång på allvar. Det märks genom att media granskar allt mer det politiska arbetet och just nu står välfärden under granskning.

I Gävleborg har man under hela mandatperioden beskrivit landstingets verksamheter, där man har lyft områden där allt fungerar bra men man beskriver framförallt saker som inte fungerar. Det kan röra sig om långa köer på akuten till utebliven rehabilitering. Det finns en drivkraft hos landstingsmajoriteten att lyfta de områden som fungerar bra, där man talar om hur duktig man är,  och vi i oppositionen lyfter gärna de delar som inte fungerar, där vi säger att majoriteten har misslyckats. Detta är på det sättet politiken fungerar.

När media rapporterar om saker som inte fungerar så skulle det naturliga vara att ställa majoritetens politiker till svars, men så sker inte riktigt hos oss. Det är ytterst sällan jag har sett majoriteten stå tills vars, de väljer att skicka fram våra tjänstemän istället. Det kanske är så att det är tjänstemännen som kan verksamheten bäst men det är alltid politiken som är ansvarig.  Vi i oppositionen kan då inte ställas mot våra tjänstemän och då blir det ingen motbild mot den tillrättalagda verklighetsbild som majoriteten vill ha fram.

Är detta ett problem? Ja, eftersom väljarna inte väljer vilka tjänstemän man vill ha utan det är vi politiker som ställer upp i valet, och som ska väljas, så måste det ligga på såväl majoriteten som oppositionens ansvar att ta den offentliga debatten.

Vår majoritet väljer att helt hålla sig ifrån ansvarstagandet, man har uttryckligen sagt att man inte svarar på insändare och man gör sig onåbar för media, allmänhet och personal. Det är till och med så att man låter landstingsdirektören skriva under politiska debattartiklar i våra tidningar.  Det är ytterst få artiklar under denna mandatperiod som de socialdemokratiska majoritetsföreträdarna själva har skrivit under. Vi i oppositionen lyfter ständigt olika frågor men majoriteten lyser helt med sin frånvaro.

Det är inte på detta sätt som en demokrati ska fungera. För att väljarna ska kunna göra ett val i september måste de olika alternativen belysas och då måste såväl majoritetsföreträdare och vi i oppositionen granskas.

Även om majoriteten håller sig undan och inte tar sitt ansvar så kommer vi i oppositionen fortsätta att ta vårt ansvar och lyfta den verklighetsbeskrivning som vi ser och de frågor där vi vill se en annan politik. Politik gör skillnad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar