torsdag 7 augusti 2014

En dag på Gävle sjukhus

Igår tillbringade jag och mina oppositionsrådskollegor i Samverkan Gävleborg dagen på Gävle sjukhus. Bl.a. så besökte vi lungavdelningen och njuravdelningen för att lyssna till hur personalen där upplever sommarsituationen på sjukhuset. Besöket på sjukhuset var planerat sedan tidigare och ambitionen var att få en direktrapport från personalen om hur beläggning- och bemanningssituationen har vart under de senaste sommarveckorna.

Att vi har kunnat läsa i tidningen de senaste dagarna om krisen på sjukhuset gjort besöket såklart ännu mer aktuellt och viktigt. Det finns en stor frustation över situationen och att man inte känner att man kan påverka den. De brottas med överbeläggningar där patienterna tvingas vårdas i korridorerna och man känner att man inte räcker till. Allt för ofta så riskeras patientsäkerheten. Vi fick även höra att man har minskat på antalet vårdplatser trots att ledningen förklarade för oss innan sommaren att det inte var aktuellt.

Vi pratade mycket om situationen och hur de tycker vi kan lösa detta. Vi fick med oss mycket bra synpunkter och idéer. Vi fick även möjlighet att lyssna på hur de ser på de lösningar som vi i Samverkan Gävleborg föreslår för att komma tillrätta med problemen.

Vi föreslår bl.a. att vi ska inrätta nya vårdplatser på sjukhuset, s.k. mellanvårdsplatser, där kan man ta hand om färdigbehandlade patienter till dess att kommunerna kan ta hand om patienten eller man kan flytta direkt hem. Detta skulle underlätta trycket på våra avdelningar och dessutom skapar det mer flexibla lösningar för våra kommuner.

Vi pratade även om hur vi kan anpassa bemanningen efter patienternas behov. Idag är bemanningen till största del statisk oavsett om det är vårdtunga patienter eller inte. Vi vill istället att bemanningen ska planeras så att man klarar av olika tryck på avdelningar och vi ska även ha en planering som gör att våra medarbetare kan ha semester utan att övrig medarbetare får jobba extra.

Att besöka våra verksamheter och träffa personal är en av de viktigaste uppgifterna vi politiker har. Jag försöker hinna med så många besök som möjligt. Jag försöker även vara ute och praktisera i vården för att på så sätt få en bättre förståelse för våra medarbetares vardag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar