onsdag 20 augusti 2014

Sommarrapport på landstingsstyrelsen

Idag hade landstingsstyrelsen det första sammanträdet efter semestern. Det var planerat ett tvådagars möte, detta för att ha en beredskap för att det brukar vara mycket ärenden efter sommaren som måste hanteras. Just i år verkar det var väldigt lite ärenden som vi politiker ska hantera, man ställde in dag nummer två och dagens möte pågick endast till lunch. Det var dessutom mest remisser och informationer.

På oppositionens begäran så fick vi en redovisning av sommarsituationen på våra sjukhus. Tidigare sommarrapporter upprepade sig. Ledningen kunde konstatera att det gått bra och man har haft läget under kontroll. Man medgav att man haft lite problem med att hitta vikarier, men det har inte påverkat patientsäkerheten.

Den bild som gavs stämmer inte alls med den som vi har fått ta del av när vi besökt vårdavdelningar de senaste veckorna. Det har även skrivits en del om detta i länets tidningar. Det är bekymmersamt att vi inte får en bild som är samstämmig. Vilken verklighetsbild stämmer, den som ledningen ger eller den som personalen ger.

Vi fick inga kommentarer alls kring det som skrivits om i tidningarna under sommaren. Trots att landstingsstyrelsen ordförande lovade att detta skulle tas upp direkt efter semestern så nämndes det inte alls under dagens sammanträdet.

Så fort vi påpekar vad personalen berättar för oss blir vi anklagade för att svartmåla och när högsta ledningen ger sin bild så tycker majoriteten att vi bör lyssna på dem istället för personalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar