tisdag 12 augusti 2014

Ytterligare en dag på Gävle sjukhus

Idag besökte jag tillsammans med mina oppostionsrådskollegor Gävle sjukhus igen för att på plats få en bild av hur sommaren fungerar. Idag besökte vi AVA, infektionsavdelningen och geriatriken.

Efter varje sommar de senaste åren har vi efterfrågat information om hur sjukvården och våra avdelningar har fungerat under sommaren. Vi har efter de senaste somrarna fått höra från ledningen att läget vart lugnt. När vi sedan har träffat våra fackliga företrädare så har vi fått en helt annan bild.

Så idag så besökte vi några avdelningar på medicin på Gävle sjukhus.

Vi blev som alltid väldigt väl mottagna och vi fick möjlighet att höra hur personalen upplever sommaren. Beläggningsläget har varierat under sommaren och man har under vissa perioder haft det väldigt jobbigt. Bemanningen anpassas efter statiska siffror och bemanningstal istället för att anpassas efter de vårdbehov som patienterna har. Man kan ha många patienter som inte är så vårdkrävande och då har man en bra bemanning, däremot kan det vara fullständigt kaos när man har många vårdtunga patienter trots att det kanske då finns platser lediga. Vi fick också höra om att man kan med vissa små justeringar förbättra situationen, vilket visar på att det finns saker man kan göra,

Vi fick också berättat för oss att informationsspridningen på sjukhuset kan bli bättre. Vi vet att när trycket på akuten ökar så kommer belastningen på många av avdelningarna öka. Kan man då ge tidiga signaler till vårdavdelningarna så skulle deras arbete underlättas rejält, men detta sker inte på ett bra sätt idag.

Vi fick även höra hur man i år igen flyttar runt på den geriatriska vårdavdelningen. Personalen mår dåligt p.g.a. hur man blir flyttade runt på sjukhuset under varje sommar. Man hinner knappt komma tillbaks till ordinarie lokaler innan man ska börja planera för nästa sommars flytt. I år har man slagits ihop med njuravdelningen för att på så sätt spara pengar. Konsekvensen är att man nu under flera månader ska arbeta i undermåliga lokaler som inte är anpassad för deras verksamhet. Frågan man ställer sig är hur mycket sparar man egentligen på denna flyttkarusell. Det krävs mycket extra arbete och energi för att hålla på med denna flyttkarusell.

De synpunkter vi får höra från olika avdelningar på Gävle sjukhus är väldigt samstämmiga. Senare i veckan ska vi göra besök på Hudiksvalls sjukhus och det ska bli intressant att höra om de har upplevt sommaren på samma sätt som i Gävle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar