måndag 11 augusti 2014

Besök på Ljusdals sjukhus

Idag besökte jag tillsammans med Maria Molin, vår moderata hälsinge-toppkandidat till landstinget, sjukhuset i Ljusdal.

Ljusdals sjukhus är ett av de mindre sjukhusen i länet men ändå ett av de viktigaste. Ljusdals kommun har ca 20000 invånare på en yta som är större än hela Gästrikland. Det är alltså en stor kommun till ytan men en mindre kommun i antalet invånare. Det är långa avstånd inom kommunen men det är även långt till sjukhuset i Gävle. För att tillgodose Ljusdalsbornas behov av sjukvård så krävs det att det finns en närsjukvård som finns just nära.

Närsjukvården på Ljusdals sjukhus är ett föredöme på hur man kan organisera den nära vården. Det är även ett föredöme hur kommunen kan samarbeta med landstinget. Landstinget bedriver denna verksamhet men Ljusdals kommun är med och medfinansierar de platser som kommunens omvårdnadsenhet kan använda. Vi har under alla år jag vart med i landstingspolitiken lyft just närvårdsavdelningen i Ljusdal som ett föredöme hur landsting och kommun kan samarbeta för Ljusdalsbornas bästa.

Nu är tyvärr denna enhet hotad. Det finns krafter i kommunen som vill avsluta detta samarbete vid årsskiftet och den nuvarande politiska ledningen i landstinget gör inte mycket för att förlänga detta samarbete. Vi har under flera år frågat vad man har för avsikter med avdelningen i Ljusdal men har fått svävande svar om att det fungerar bra och den inte är hotad.

Vi har läst i Ljusdalsposten under sommaren hur man har för avsikt att inte förlänga avtalet från kommunen sida.

Så idag fick vi möjlighet att träffa personalen där och höra deras tankar och idéer om sin verksamhet. Det är en enhet som har mycket sammansvetsad personalgrupp som trivs tillsammans. Varför vill man slå sönder en så bra fungerande verksamhet där personalen faktiskt trivs och som är mycket uppskattad av sina patienter och anhöriga.

Vi fick höra hur personalen ser på framtiden och hur de vill utveckla sin verksamhet. Det finns möjlighet att göra mer saker som idag bara sköts på de stora sjukhusen. Hur kan man arbeta med ny teknik och kompetensutveckling för flytta mer undersökningar och behandlingar till denna avdelning? Vilka konsekvenser får en nedläggning för resten av sjukhuset, allt hänger ihop. Vem ska ta hand om dessa patienter i framtiden, kommer de få ligga på sjukhuset i Gävle eller Hudiksvall.
Varför har inte personalen fått information om detta utan får höra hur av folk runtomkring att enheten ska läggas ned?

Det var ett mycket givande möte idag där vi fick höra hur personalen ser på sin verksamhet och vilka tankar de har om framtiden. Det skulle vara bra ifall även dagens ansvariga majoritetspolitiker tog sig tid för att besöka dem och lyssna till deras idéer.

Vi moderater, både i kommunen och landstinget, har gett tydliga svar. Vill ha kvar denna verksamhet och utveckla den för Ljusdalsbornas bästa. Låt Närsjukvården i Ljusdal få fortsätta vara ett föredöme i länet och landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar