måndag 6 februari 2017

Vårdvalet framtid är hotad

I dagens tidning kan vi läsa om en granskning av vårdvalet i Gävleborg eller Hälsoval Gävleborg som det kallas lokalt. Det var Alliansregeringen som införde vårdval i hela landet och man tvingade alla landsting att införa det men man fick utforma systemen efter sina förutsättning och behov. I Gävleborg gjorde vi en bred överenskommelse som jag tycker var en bra början. Förhoppningen var att vi tillsammans skulle fortsätta att utveckla systemet.

Nu har vi ett utskott under regionstyrelsen som förvaltar systemet och där är det en vänsterpartist som är ordförande, vilket i sig är konstigt. Att en person som skarpt ogillar valfrihet och mångfald av vårdgivare ska leda detta viktiga arbete kan inte bli annat än tokigt, vilket dagens mediabild är ett exempel på.

Media rapporterar om frustration hos de privata aktörerna som ska verka under samma villkor som de offentliga hälsocentralerna men eftersom de offentligt drivna kan driva sin verksamhet utan ekonomisk kontroll och gå med i princip hur stora underskott som helst så råder det inte konkurrensneutrala villkor. Detta har kritiserats av konkurrensverket och det pågår nu även juridiska processer i andra landsting.


Är detta ett problem?

Ja, i högsta grad. Detta visar på hur ineffektivt den offentliga sektorn är i detta avseende. Man skulle kunna befara att de privata har sämre vård en de offentliga, men det är snarare tvärt om. De privata har inte problem med hyrläkare som våra egna har. När man mäter patientnöjdhet så är de privata mer populära än de offentlig drivna. Personalen trivs inte på våra egna, se bara vad som har hänt i Hofors.

Vad ska man då göra åt detta?

Jag tror inte att lösningen är att i efterhand kompensera de privata för de underskott de offentliga har gjort. Jag tror inte heller att det är ett problem att enstaka år går med underskott, men vi har haft dessa underskott i princip sedan vårdvalet startades. Däremot måste vi skapa villkor och organisatoriska modeller som är hållbara för framtiden, men det verkar inte vänstermajoriteten(S,V,MP och C!!) vara intresserad av.

Vi moderater har därför föreslagit:
  • Räkna upp anslagen till hälsocentralerna med 100mnkr, detta motsvarar vad man tidigare har dragit ned med för ett par år sedan.
  • Gör samma organisatoriska förändring som vi gjorde av folktandvården i början på 2000-talet. Detta innebär att man startar ett helägt regionbolag med egen balans- och resultaträkning. När detta gjordes inom folktandvården så lyckades man komma tillrätta med motsvarande problem som nu våra hälsocentraler har.
  • Varför kan vi inte låta personalen driva verksamheten mer fristående, testa på någon av våra hälsocentraler att driva den som ett personalkooperativ frikopplat från regionen. 
Det finns mycket att göra men tyvärr så är inte den styrande majoriteten med vänsterpartisten Alf Norberg intresserad av det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar