söndag 19 februari 2017

BB i Hudiksvall återigen hotat

Då kan vi notera att BB i Hudiksvall återigen är hotat av nedläggning. Vi vet att det kan vara svårt att bemanna vården inför sommarsemestrarna. Vi har en verksamhet som har väldigt tight bemanning. Detta innebär att personalen får slita extra hårt när trycket på vården ökar eller när kollegorna ska ha semester. Det händer att ledningen då väljer att stänga vårdplatser för att underlätta schemaläggningen. Problemet är att behovet av vård följer inte automatiskt vårdens möjlighet att bemanna verksamheterna. Det är inte så att bara för att man minskar ned antal platser så minskar vårdbehoven. Att man däremot stänger viss planerad verksamhet som planerade operationer är något man däremot kan göra utan att det ställer till det allt för mycket.

Nu tänker man alltså stänga BB och förlossningen i Hudiksvall under några veckor i sommar för att på så sätt underlätta bemanningen av verksamheten i Gävle. Man skyller detta på att hela Sverige har brist på barnmorskor och att man inte kan gör något åt det.

Jag tycker det är oroande när man inte inser orsaken till de problem man själv har skapat. Det är alltså inte resten av landets fel att vi har stor brist på barnmorskor. Det beror helt enkelt på att man inte har lyckats vara en bra arbetsgivare som gör att våra medarbetare vill stanna kvar. Slutar dessutom många av våra medarbetare så kommer det försvåra rekryteringen av nya. De som eventuellt söker sig till oss frågar sig självklart varför så många slutat, tar de dessutom kontakt med dem får de höra hur de upplever Regionen som arbetsgivare och kanske väljer att söka jobb någon annan stans. Nu har man dessutom problem att få tag på hyrbarnmorskor vilket egentligen beror på exakt samma orsak som problemen med att behålla vår egen personal och rekrytera nya.Vad är då problemet med att stänga en av våra två avdelningar?

Förlossningen är en av de få verksamheter som har ganska jämn tillströmning av patienter. Det föds lika mycket barn på dagen som på natten alla veckodagar och det är relativt jämnt fördelat under året med viss ökning på sommaren. I Gävle föds ca 2000barn/år och i Hudiksvall föds ca 1000barn/år. Att då stänga i Hudik och tro att dessa förlossningar kan flyttas till Gävle, som då får en 50% ökning, utan att det blir svårigheter är inte ansvarsfullt. Till detta så förlängs resandet för vissa patienter, även om jag tror att just avstånden för de blivande mammor inte är det största problemet. Har man dessutom stäng en gång så är det lättare att stänga igen och i vissa fall öppnar man inte upp något man stängt ”tillfälligt”

Jag noterade även en mycket märklig rapporertering av Hudiksvalls tidning om denna nyhet. Man rapporterar att många politiker reagerat på förslaget att stänga BB i Hudik under ett par veckor. Först ut är det vänsterpartiets regionråd som rasar, att han sitter i majoriteten och är ansvarig för detta berörs inte i artikeln. Sedan är det sossarnas kommunalråd i Hudiksvall som är oroad, varför lyfter han då inte frågan med sina kollegor som styrt Regionen i snart 100år. Sist ut är det centerpartiets kommunalråd i Hudik som reagerar. Men i detta fall så är det hennes centerkollega som sitter som ytterst ansvarig för beslutet. Man har alltså intervjuat ansvariga politiker som är oroade men inte pratat med en enda oppositionspolitiker. Man kan nästan tro att varken C, V eller S har något som helst ansvar i detta vilket är helt fel.

För min och moderaternas del så är det självklart att vi ska ha två förlossningskliniker i länet, detta gäller så länge som det finns ett behov och det behovet består i antalet barn som ska förlösas. Föds det för lite barn på något av sjukhusen så måste man fundera igenom om det kan göras patientsäkert, men med 1000 förlossningar är det god marginal. Dessa kliniker ska vara öppna dygnet runt året runt inget annat är acceptabelt.

För att säkerställa möjligheten att bemanna dessa avdelningar så måste vi ha tillräckligt med barnmorskor anställda. Det ska alltså finnas tillräckligt med personal så våra medarbetare får en dräglig tillvaro som gör att man känner att man gör ett bra arbete och det ska vara möjligt att få ihop livspusslet i övrigt. Man ska kunna ha semester när man önskar. Man ska ha en anställning på ett av sjukhusen, inte som idag inte veta om man jobbar i Gävle eller Hudik. Man ska även känna trygghet att man vet när man slutar för dagen, idag vet våra medarbetare inte om de kommer hem eller inte efter sitt arbetspass. De ska ha en lön som är konkurrenskraftig och ha bra ledare som leder verksamheterna. Detta var några exempel på vad som krävs för att få ordning på situationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar