tisdag 28 februari 2017

Besök på ”Närakuten” i Gävle

Idag har jag besökt Södertull Hälsocentral i Gävle. Jag blev inbjuden för att höra om hur de planerat sin Närakut och få lite synpunkter på hur vårdvalet fungerar. Det var en bra träff där vi samtalade hur vår egen primärvård ser på uppdraget och frågan om konkurensneutralitet.

Närakuten är vår egen primärvård i Gävles sätt att organisera sin dropinverksamhet. Alla hälsocentraler har i princip någon form av dropin där man som patient kan söka sig utan att boka någon tid. Nu har man valt att alla regiondrivna hälsocentraler i Gävle ska använda Södertulls HC för dropinverksamhet. Det som känns lite olyckligt är att man kallar det för just närakut. Tanken i vårdvalet är att varje hälsocentral ska ta hand om sina egna patienter och nu är risken såklart att patienter från alla hälsocentraler kommer söka sig till Närakuten i Gävle.

Vi pratade även om vilka förutsättningar vi har att driva vår egen primärvård konkurrensneutralt. Jag fick en hel lista på saker som är konkurensnackdelar för vår egen primärvård. Exempel är vilka förutsättningar man har att hitta konkurensmässiga villkor för personalen, ofördelaktiga upphandlingar, extra åtaganden som inte finansieras, långsamma processer för att underhålla lokalerna o.s.v. Det är tråkigt att vi har skapat en organisation och struktur inom Regionen som inte har skapat möjlighet för våra egna att bedriva en konkurrensneutral verksamhet.

Vi moderater har tidigare föreslagit en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för vår egen verksamhet. Vi vill att våra egna hälsocentraler ska bedriva en bra verksamhet som ska ge de privata en rejäl match om att attrahera patienter och medarbetare. Jag är helt övertygad om med rätt styrning och flexibilitet så kan våra hälsocentraler vara minst lika attraktiva som de privata, men det kräver ett nytt sätt att tänka och ett nytt ledarskap.

Det kändes bra att få testa våra idéer och de togs emot väl. Nu krävs bara att vi får en annan politisk ledning så vi kan implementera dessa idéer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar