onsdag 1 september 2021

Provval är nu igång för Moderater i Gävleborg

 Nu är Moderaterna Gävleborgs provval i full gång. Jag kandiderar för en ytterligare mandatperiod och hoppas få vara med och leda det moderata regionlaget. Min ambition är att vi tillsammans ska nå nya valframgångar och bryta det 100-åriga socialdemokratiska regionstyret en gång för alla och göra skillnad för människorna i länet på riktigt.

Jag har idag uppdraget som ett av moderaternas två regionråd och är vice ordförande i regionstyrelsen. Under mandatperioden har vi varit det ledande oppositionspartiet där vi har visat att vi kan leda och samarbeta. Trots att vi är i opposition så har vi varit med och påverkat och gjort skillnad. 

Regionen behöver ett nytt närvarande ledarskap som bygger på engagemang, lyhördhet och ansvarstagande där det finns många frågor som vi behöver ta tag i. 

Sjukvården ska bedrivas med hög kvalité och vara tillgänglig över hela länet och alltid ha individen i centrum. Idag växer vårdköerna och vi behöver göra insatser för att få bort dessa bl.a. genom att vi tar mer hjälp av privata vårdgivare.

Vi måste återupprätta primärvården. Idag försämras tillgängligheten på våra hälsocentraler och man tar bort krav på allmänläkare på plats. Denna utveckling måste vändas, vi behöver bättre tillgänglighet och bättre läkartillgång inom primärvården. Vården ska bedrivas där människor finns och det som kan ska bedrivas nära patienterna på våra hälsocentraler ska göra det. Detta utan att försämra kvalitén. 

Kollektivtrafiken måste vara ett konkurrenskraftigt sätt att resa utan att försämra för andra färdmedel. Trafiken ska vara enkel, snabb och pålitlig. D.v.s. det ska vara enkelt att veta när bussen/tågen går och det ska vara enkelt att köpa biljett. Det ska vara snabbt att resa från dörr till dörr så därför måste det vara få byten och gå över hela länet. Kollektivtrafiken måste även vara pålitlig d.v.s. gå och komma fram i tid.

Regionen har även ansvar för det regionala tillväxtarbetet. Där måste regionen våga satsa på det som skapar tillväxt istället för symbolpolitik. Underlätta för företag att verka och etablera sig i länet. Insatser som bidrar till tillväxt och växande företag ska prioriteras, såväl inom stad som på landsbygden. Infrastrukturen i länet måste bli bättre. Vi har idag landets sämsta vägar och det krävs mer arbete för att få mer medel för infrastruktur i länet. 

Allt detta ska göras till så låg skatt som möjligt, vi ska inte ta ut mer i skatt än vad som absolut krävs.

Jag är med detta beredd att med full energi jobba för en ny moderatledd region där vi kan göra skillnad för människor på riktigt. 

Alla medlemmar bosatta i länet har möjlighet att delta och jag hoppas att jag är en av de kandidater som du vill se på vår regionlista i valet nästa år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar