lördag 25 september 2021

Gävleborg klättrar i näringslivsranking

 Varje år mäter Svensk näringsliv det lokala företagsklimatet och publicerar en rankinglista. Denna ranking får stor uppmärksamhet och vi är många politiker som följer den med stort intresse. Varje år slår sig de kommuner som kliver i ranking för bröstet och de som tappar försöker hitta förklaringar till att man tappar.

Man ska alltid vara försiktig med en sådan ranking och frågan är såklart vad man egentligen mäter.

När jag var kommunalråd i Gävle så pratade vi mycket om denna och försökte bryta ned de olika delarna. Något som slog mig då var hur nedslående resultatet var på politiker och tjänstemäns attityder, detta är något som vi helt och hållet äger själva. Men det har man ännu inte lyckats komma tillrätta med. Samtidigt så mäter man också hur man uppfattar kommunens upphandlingar, service och bemötande och kommunens konkurrens med privata företag. Dessa delar kan man också jobba med strukturerat.

Man mäter alltså inte exakt hur det är utan företagarnas uppfattning om hur det är, vilket är viktigt att tänka på. Där kan enskilda händelser som fått stor uppmärksamhet få genomslag både positivt och negativt. Men samtidigt kan man se över tid så är det samma kommuner som ligger i botten respektive toppen. Därför bör de kommuner som har parkerat i botten lära av de, oftast moderledda kommuner, i toppen.

Jag försöker sedan göra någon form av sammanställning över länet för att se hur länet utvecklar sig. Glädjande i år är att länets snitt ranking klättrar 21 placeringar. Detta tack vare att 4 kommuner klättrar (Söderhamn, Sandviken, Nordanstig, Ockelbo) medans endast tre kommuner tappar i ranking (Ovanåker, Hudiksvall, Hofors)

Att dra några större slutsatser om regionens och länets påverkan på detta ska man vara försiktig med men det är viktigt att vi följer utvecklingen i kommunerna och hjälper till där vi kan för att alla kommuner ska kunna klättra.

Ingen kan vara nöjd över att ligga så lågt som många kommuner i länet gör. Och vi som länspolitiker kan inte vara nöjda över vår sammanvägda ranking är så låg, 220 av 290 kommuner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar