måndag 13 september 2021

Besök på regionens folkhögskolor

 Under de senaste två veckorna har vi gjort en del verksamhetsbesök. Vi har bl.a. besökt våra tre folkhögskolor, Bollnäs, Forsa och Västerberg. 

Det är fantastisk verksamhet som bedrivs där och jag är riktigt stolt över det engagemang de har och det arbete de gör. Det de gör har stor betydelse för länet och för oss som bor här. Det är viktigt att vi skapar en mångfald av utbildningar och utbildningsformer så människor kan komma ut i arbete och vi kan fylla de behov av arbetskraft som finns.

Man bedriver vissa spetsutbildningar som är nationellt välrenommerade som exempelvis musikutbildning i Bollnäs, dramapedagog i Västerberg och Affasiutbidlning i Forsa. Men de bedriver även viktiga utbildningar för de som står längre ifrån arbetsmarknaden. Genom den allmänna utbildningen kan man komplettera sina kunskaper och står man riktigt långt från arbetsmarknaden kan man gå en studiemotiverande kurs. Allt detta för att fler ska göra sig anställningsbara och få en egen försörjning. 

Vi besökte även Grön rehab i Hofors som är en intressant verksamhet som hjälper människor tillbaks till jobb. De kunde där visa resultatet för de som har gått där vilket var imponerande, flera gick till vidare studier andra till subventionerade anställningar men de hade även de som fått jobb direkt efter de gått på grön rehab. 

Vi kommer nu fortsätta göra besök inom regionens verksamheter men också hos föreningar och företag. Alla dessa besök ger ovärderlig kunskap och insikter hur vårt samhälle fungerar och vad vi politiker kan göra för att Sverige och vårt  län bättre plats att leva och verka i.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar