måndag 11 oktober 2021

Staten öser miljarder på regionerna, vilket syns i delårsrapporten

Imorgon presenteras delårsrapporten för Regionen. Den sträcker sig från 1 januari till 31 augusti. Det är denna rapport med tillhörande prognos som är ett av flera underlag i arbetet med budget för 2022. Att rapporten kommer nu i mitten på oktober trots att den gäller fram till augusti kan man fråga sig. Men det är en del saker som säkert måste verifieras och justeras innan den är klar. Men ju längre tiden går desto mer inaktuell blir den. Det finns ju inga möjligheter för oss i styrelsen att agera och ställa saker till rätta under detta år med tanke på att det kommer vara i slutet på november som fullmäktige får ta del av den. Dessutom väljer majoriteten att göra den glättig och med fina bilder vilket också gör såklart att det tar längre tid

Vad säger då rapporten?

Vi vet alla att vi är mitt uppe i en pandemi(i alla fall i våras) och det påverkar såklart regionens verksamhet väldigt mycket. Samtidigt så vet vi att ekonomiskt så blir kostnaderna lägre där vi inte har några patienter samtidigt som inom de delar som jobbar med pandemin så är kostnaderna högre. Till detta så har staten öst pengar över oss under pandemin vilket gör att ekonomin är förhållandevis bra. 

Ser vi på utfallet för första halvåret så klarar man sig relativt bra. Kostnaderna är mycket högre än budgeterat där hyrpersonal(-110mnkr) och personalkostnader(-141mnkr) är mycket högre än budgeterat. Även köpt vård(-115mnkr) sticker iväg vilket kan se märkligt ut med tanke på att vi har vårdat våra covidpatienter internt och vi har därmed köpt mindre vård än tidigare. Inga förklaringar till detta ges.

Verksamhetens resultat räddas återigen av de extra riktade statsbidragen(+362mnkr) vi fått. Sedan så ökar våra pensionsfonder i värde med 788mnkr i värdeökning. Detta är pengar som ännu är fiktiva. Det är de kraftiga uppgångarna på börsen som gör detta men det är pengar vi inte kan använda. Därför måste resultatet justeras från dessa fiktiva värdeförändringar i vår pensionsfond. Detta kommer såklart inte majoriteten göra men samtidigt kommer de vara väldigt tydliga med det den dagen börsen går ned och det påverkar vårt resultat negativt. Jag anser att man ska vara tydliga med detta i såväl börsuppgång som nedgång.

Man kommer från majoriteten hävda att man har en god ekonomi och en ekonomi i balans. Jag delar inte den bedömningen. Visst vi räddas återigen av ökade intäkter från staten men den underliggande problematiken med kraftig ökade kostnader finns kvar. Så länge kostnaderna ökar snabbare än våra intäkter så kommer vi ha problem.

Prognosen för helåret visar på samma fenomen. Kostnaderna kommer vara 700mnkr högre än budgeterat samtidigt som våra riktade statsbidrag kommer vara 500mnkr högre, till detta så ska vi lägga till 800mnkr i ökat värde på våra fonder. Så årets resultat på sista raden kommer se bra ut, som för de flesta andra regioner, en miljard i överskott. Men det är tack vare staten som kastar miljarder över regionerna. Detta kommer såklart inte fortsätta de kommande åren, så läget är såklart mycket bekymmersamt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar