söndag 24 oktober 2021

Bra partistämma med bra beslut

 Nyss hemkommen efter några intensiva dagar på partistämma i Helsingborg. Det är som alltid intensiva dagar med långa debatter och många olika ämnesområden som ska avhandlas. Vi har nu tagit beslut om vår politik inom vissa vikta områden, migration, brott och straff, sjukvård, försvar, jobben, miljö. Även idéprogrammet som vi jobbat med under flera år kom upp och fastställdes.

Även om det var viktiga områden så var det inte komplett utan detta ska ses som en komplettering till befintlig politik.

Det fanns en stor samstämmighet bland ombuden och debatten blev inte så hård. Det man bl.a. lyckades med var att få igenom ett beslut om att lägga ned länsstyrelserna mot partistyrelsen, detta utan att ge en förklaring till hur man ska sköta deras uppgifter istället. Kan vara så att man tänker sig en annan myndighet eller flytta ansvaret till kommun och region, men det får man diskutera mer framöver om frågan kommer bli aktuell i regeringsställning.

För oss i Gävleborg var det viktigt att vi fattade ett tydligt beslut om att vi ska ha mål om 170 vargar och att besluten kring detta ska tas så nära de som berörs som möjligt. Vi försökte få ett tillägg där man skulle bryta ned detta mål till regionalt nivå, men de län som inte idag berörs av varg var inte beredd att ställa sig bakom det än. Däremot så beslutade stämman att vi ska införa valfrihet för slutenvården, något som vi har kämpat för länge. Idag kan du välja all specialistvård som bedrivs i öppen form, d.v.s. du blir inte inlagd. Nu ska vi även få välja slutenvård vilket skulle underlätta för många. Jag hoppas att en sådan reform kan sjösättas direkt efter vi får en ny regering.

Det var länge sedan man träffade så många partivänner och det märktes att det finns behov av att träffas. Det blev många möjligheter till att prata med bekantskaper och vänner i partiet från hela Sverige. 

Vill även tacka Helsingborg för ett bra arrangemang, även om resan dit var lång.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar