torsdag 28 oktober 2021

Uppdrag Granskning på besök

I eftermiddags hade jag besök på ledningskontoret av uppdrag granskning. De håller på och ser över hur det politiska livet ser ut i regionerna. Det har framkommit att Region Gävleborgs opposition sticker ut bland alla 21 regioner. 

De har granskat alla oppositionsbudgetar och mängden motioner och andra initiativ som läggs från oppositionen över hela landet. Det de tagit fasta på är vår vår budget och att vi gör tydliga ekonomiska prioriteringar där som inte andra oppositioner har gjort, de återupprepade flera gånger att vi verkligen sticker ut. Frågan de hade var hur vi ser på budgetverktyget för oss i oppositionen och varför vi gör på det sätt vi gör och varför inte de andra gör det.

De påpekade även att vi kanske inte använder motionsverktyget lika ofta som andra men jag lyfte då fram att vi istället lägger initiativ i våra nämnder och regionstyrelsen. Att lägga en motion som två år senare kanske tas upp är inte ett effektivt verktyg för oppositionen. Istället lägger vi initiativen direkt i nämnder och styrelsen, vilket de inte kände till man kunde göra. De blev förvånade att vi har lagt över 32 nämnds/styrelseförslag de senaste åren(utöver en rad motioner). 

Så deras slutsats var att vi är den mest offensiva oppositionen i såväl budgetarbetet som i motioner/initiativärenden. 


Man blir lite förvånad att just uppdrag granskning gör ett sådant här nedslag. Sist de var i Gävleborg handlade det om bluffakturor. Samtidigt så visar detta på att vi är en offensiv opposition som lägger konkreta förslag. 

Sedan blir ju frågan hur väljarna ska få veta det vi gör och jag tror inte deras reportage till slut kommer handla om den aktiva oppositionen i Gävleborg utan om någonting annat.

Men det är i alla fall kul att vi kan toppa en sådan granskning och det visar att vi är på hugget. Det blir spännande att se deras inslag under våren.

Efter att ha blivit grillad i 1,5h så är man lite mör. Nu ska jag göra de sista justeringarna på budgeten för 2022 innan den ska skickas ut för slutgiltigt godkännande. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar