lördag 5 mars 2011

Alliansen läxar upp sossecentern i landstinget.

Nu har regerigen klubbat igenom det förtydligande om vem som ska finansiera hjälpmedel som numer är känd som Lex Gävleborg. Sossecentermajoriteten har valt att göra en helt unik tolkning av hur man ersätter hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning i vårt landsting. I alla andra landsting så har man rätt till de hjälpmedel som krävs för att man ska få ett så bra liv som möjligt. I vårt landsting har man valt att tolka det som om man själv använder hjälpmedlet så får man det betalt av landstinget men är det så att det är de personliga assistenterna som använder det betalar man inte för det. (Kan du själv sköta taklyften så får du den betald men använder dina assister den så får du den inte betald)

Jag har vart väldigt engagerad i denna fråga och har pratat med mycket folk som är insatta och läst de direktiv som tidigare är skrivna. All skriven information är väldigt tydlig, landstinget ska betala för hjälpmedel. När vi har lyft upp frågan på den politiska dagordningen har man från majoriteten vart helt ointresserade att lösa problemen. Idag betalar försäkringskassan ut en ersättning till personlig assistans med en ersättning på ca: 250kr/h. Detta ska täcka kostnaden för att anlita ett assistansföretag eller själv anställa personlig assisten. Man säger även att den ersättningen inte ska täcka hjälpmedel mer en enklare sådana som ex. handskar eller liknande. Att dessa 250kr ska räcka till mer än lönen är helt orimligt med tanke på den låga ersättningen, men det har inte landstinget Gävleborg förstått.

Nu har regeringen satt ned foten vilket är mycket bra. Jag hoppas verkligen att sossecentern nu tänkerom huruvida vi ska förvägra dessa människor de hjälpmedel de har rätt till. Efter att ha hört Tommy Berger intervjuas på TV i går är jag mycket orolig för att de inte ska ändra reglerna. Nu är det dags för oss övriga landstingspolitiker att följa upp detta för att få dem att inse att de nu måste ändra reglerna..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar