tisdag 22 mars 2011

Demensvården i Gävle ett föredöme när det gäller samarbete mellan kommun och landstinget

Idag har jag tillsammans med mina oppositionsrådskollegor träffat företrädare för demensvården i landstinget och Gävle kommun. Det är intressant att höra hur demensvården fungerar i länet. Landstinget ansvarar för sjukvårdsdelen och kommunerna för omvårdnaden och därför är det väldigt viktigt att samarbetet mellan kommunerna och landstinget fungerar på ett bra sätt för att dessa grupper av patienter får en bra och säker vård.

Slutsatsen från idag är att samarbetet fungerar mycket bra, det märks när man sitter ned med företrädare för både kommunen och landstinget och de berättar för oss hur de arbetar. Ett återkommande utryck som användes var ”prestiglöshet” vilket är väldigt viktigt för att skapa en så bra vård/omvårdnad som möjligt.

För en kommun i Gävle storlek är det möjligt att ordna med speciella demensboenden och dagliga verksamheter medan i mindre kommuner kan det vara svårt. Därför är det viktigt att kommunerna i länet samarbeta mer med varandra för att ordna bra boenden och verksamheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar