torsdag 10 mars 2011

Viss förbättring för Gävleborg i årets vårdbarometer.

Nu har resultaten för vårdbarometern kommit. Det är intressant att läsa alla dessa undersökningar som görs inom hälso- och sjukvården. Denna undersökning intervjuar ca 1000 invånare i varje län om hur de upplever sjukvården och vad de anser om ”sitt” landsting. Förra året låg vi sist bland landstinget i en del av dessa frågor. Läget i årets mätning har blivit en aning bättre än förra året, men det finns fortfarande mycket att göra. På frågan om man anser att man får den sjukvård man har behov av så lämnar vi nu sista platsen och kliver upp ett par placeringar, vilket är bra. När det gäller förtroende för sjukvården vid våra sjukhus låg vi sist förra året och nu har vi gått om västernorrland och ligger ”bara” näst sist.

Ny fråga i denna undersökning är om man anser att alla invånare får jämlik vård. Även på denna fråga ligger vi näst sist och har endast Västernorrland bakom oss. Frågan om jämlik vård blir allt mer viktig fråga. Det är inte acceptabelt att ålder, kön eller bostadsort ska avgöra vilken sjukvård man ska ha tillgång till.

Förtroende och jämlikhet är viktiga delar i kvalitetsbegreppet inom hälso- och sjukvården, vilket gör denna ranking väldigt intressant. Vi moderater har som målsättning att Gävleborg ska erbjuda Sveriges bästa sjukvård vilket innebär att vi ska toppa dessa rankinglistor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar