onsdag 16 mars 2011

Glädjande att landstingsdirektören tänker om när det gäller primärvårdsjouren i Gävle.

I dagens Arbetarblad skrivs det om ytterligare patientfall som skickas fram och tillbaka mellan primärvårdsjouren och akuten på Gävle sjukhus. Denna gång har patienten följt de anvisningar som har getts och ändå fungerar det inte. Dessa berättelser som nu tas upp i tidningarna är bara toppen på ett isberg, dessa beskrivningar är inte enstaka fall utan detta sker alldeles för ofta. På samma uppslag kan jag glädjande läsa om landstingsdirektörens nu ska se över möjligheten att flytta primärvårdsjouren till Gävle sjukhus.

Det är mycket bra att man nu börjar inse problemet och tänker om, jag kan starkt rekommendera direktören att läsa Samverkan Gävleborgs utvecklingsplan för Gävle sjukhus (Om han inte redan har gjort det) så kan han få flera goda råd t.ex. att flytta akuten till bottenvåningen i det nya operationsblocket och Hospice på baksidan av sjukhuset vid Gavleån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar