torsdag 24 mars 2011

Vad håller Gävle kommun och Region Gävleborg på med?

Nu verkar det som om de nyetableringar som kom till Gävle efter nedläggningen av Ericsson är på väg bort från regionen. Detta är mycket allvarligt, och då inte bara för mina före detta Ericsson kollegor som har börjat arbeta på dessa företag, utan för hela regionen. Frågan man ställer sig vad håller sossarna i Gävle kommun och Regionen på med? Hur kan vi tillåta att vi hantera nyetableringar på detta sätt. Detta sänder mycket dåliga signaler till vår omvärld. Jag hoppades att det skulle lösa sig när tidningarna skrev om det tidigare men i dagens tidningar ser vi att varken kommunen eller regionen har tagit tag i frågan på ett bra sätt.

För att Gävle och Gävleborg ska bli en tillväxtregion krävs det nya företag och nya branscher som etablerar sig (Där vi alla säger att miljöteknik kan vara en av dessa nya branscher). Vi kan inte förlita oss på att den traditionella industrin hos oss kommer klara av det utan det krävs nya framtidsbranscher och företag som startas/etablerar sig i Gävleborg och tillåts att växa. Kommunen kan så klart inte ge enskilda företag ekonomiskt stöd men tillsammans med regionen och övrigt näringsliv kan vi skapa ett klimat som gör att man vill etablera sig hos oss. Man vill inte mötas av onödig byråkrati och krångel och misstänksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar