onsdag 8 juni 2011

Återigen presenterar Samverkan Gävleborg gemensamma budget och planeringsförutsättningar.

Idag har landstingstyrelsen beslutat om budget och planeringsförutsättningar för perioden 2012-2014. Samverkan Gävleborg (M,FP,SVP,KD) presenterar även i år en gemensam budget, jag vet inte vilken i ordningen. Skillnaden är slående mellan vår budget och sosse-majoritetens.

Den största skillnaden är att vi skapar möjlighet att satsa extra resurser på de områden som vi prioriterar, barn och ungdomssjukvården, psykiatrin och vården av våra äldre. Detta kan vi göra genom att vi planerar att fortsätta få ta del av regeringens stimulansmedel. Dessutom lägger vi sparkrav på den centrala administrationen. Samverkan Gävleborg har alltså en budget som prioriterar patienten på riktigt. Majoriteten däremot påstår sig satsa men lägger som vanligt inga extra resurser för det och dessutom har man högre uppräkning av anslagen till kulturen än till sjukvården.

På förra landstingsstyrelsen ville majoriteten skjuta på beslutet för att ge tid att läsa igenom oppositionens olika budgetalternativ och se om vi kunde hitta en gemensam lösning. Som vanligt var det tomma ord från majoriteten och ytterst lite intresse från dem att hitta gemensamma förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar