torsdag 23 juni 2011

Är storregioner svaret på framtidens utmaningar?

Det pågår mycket diskussioner om framtiden för våra landsting och bildande av eventuella Storregioner. Det läggs väldigt mycket energi från oss politiker på detta ämne just nu men med olika ambitioner. I ena ringhörnan står regionivrarna som vill bilda storregion med vem som helst i andra ringhörnan står de som gör allt de kan för att bromsa detta. Mitt i mellan står vi andra som tycker att saker ska göras noggrant och på ett sätt som blir så bra som möjligt för människorna i Gävleborg.

Jag är personligen sunt skeptisk till att bilda en större region. Jag är inte övertygad om att detta kommer lösa de utmaningar som vi står inför i Gävleborg. Hur kan tillväxten i länets kommuner stärkas genom att vi skapar större administrativa områden. Sjukvårdens utmaningar löser vi inte heller genom att bilda ett ännu större landsting, det finns dessutom redan idag ett väl utbyggt samarbete med övriga län i Svealandsregionen som hanterar en allt mer specialiserad sjukvård vilket är mycket bra.

Är det så att det aktuellt för oss att ingå i en större region så är det självklart för oss i Gävleborg att vi ska ingå i en region med Uppsala län. Vi har redan idag en gemensam arbetsmarknadsområde med Uppsala och vi vet att vi i allt snabbare takt växer ihop med Stockholm. Tack vare nya motorvägen och nytt dubbelspår så underlättar pendling till och från Gävleborg.

För våra norra delar av länet finns det önskemål från vissa att söka sig norrut, vilket jag kan ha förståelse för. På samma sätt som för de södra delarna så finns det inget alternativ än att gå söderut. Eftersom vi har mycket gemensamt inom vårt län så vore det olyckligt om det delades upp.

Även om vi moderater är skeptiska till större regioner så ska vi bidra konstruktivt i detta arbete för att framtiden för Gävleborgarna blir så bra som möjligt och då tillsammans med Uppsala och Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar