fredag 3 juni 2011

Före detta personal efterfrågar ett lyssnande ledarskap i landstinget.

Vi har tidigare kritiserat ledarskapet i landstinget Gävleborg. I dagens hälsingetidningar finns det två mycket intressanta artiklar. I den första kritiserar en nybliven pensionerad kirurg landstingsledningen och dess ledarskap. I ett brev till cheferna beskriver han hur han ”mådde dåligt att gå till jobbet” och som konsekvens av detta valde han att gå i pension. Han är även besviken på att ingen vill lyssna på hans 35 åriga erfarenhet och hur landstinget kan bli bättre.

Landstinget Gävleborg har inte råd att ha personal som mår dåligt att gå till jobbet utan vi måste ha ett ledarskap som gör att personalen med lätthet går till jobbet.

I den andra artikeln beskriver en sjuksköterska varför hon har valt att säga upp sig från landstinget för att arbeta utanför länet. Hon får frågan om vad landstinget måste göra för att vara en attraktiv arbetsgivare. En viktig del hon lyfter fram är såklart lönen men även flexibilitet när det gäller arbetstider är väldigt viktigt.

Dessa två artiklar påvisar att det finns några enkla saker man kan göra för att få ett bra ledarskap, lyssna till såväl befintlig som före detta personal samt att hitta bra flexibla lösningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar