måndag 20 juni 2011

Äntligen får Gävleborna samma möjlighet att välja hemtjänst som i andra delar av landet.

Idag är det heldagssammanträde med kommunfullmäktige i Gävle. Det är många ärenden som behandlas och nu har vi avslutat debatten om införande av LOV (lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Glädjande så röstade några av majoritetsföreträdarna med oss i Alliansen så nu får våra äldre i Gävle samma möjligheter att välja utförare av hemtjänst som i många andra kommuner.

Vi vet hur lyckosamt LOV har vart inom primärvården. Genom vårdvalsreformen har vi skapat möjlighet för oss alla att välja vilken hälsocentral och läkare som vi söka oss till när vi söker vård. Lika lyckat som vårdvalet inom primärvården är kommer den nya LOV-reformen inom hemtjänsten att bli.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar