onsdag 15 juni 2011

Flykten av läkare löses genom en ny personalpolitik inte med kortsiktiga åtgärder

Landstinget satsar nu nya grepp för att locka till sig läkare. Genom att betala en kontant ersättning på 200 000kr till de läkare som väljer att arbeta hos oss ett år tror man att man ska lösa läkarbristen. Det är bra att man försöker nya grepp för att lösa bristen på läkare i vårt landsting. Men jag tror inte man lösa problemet löses så enkelt.

Först måste man komma till rätta med de problem som gör att läkarna flyr landstinget. Det är bra om de läkare vi har trivs att arbeta hos oss och väljer att stanna kvar. Detta kommer man inte till rätta med genom att betala en extra ersättning till vissa läkarna som arbetar ett år hos landstinget. Frågan är också vilka signaler ger detta till de läkare som redan idag arbetar hos oss.

Genom att vår personal trivs och väljer att arbeta hos oss så lockar det i sin tur till oss annan personal. Det finns ingen bättre marknadsföring för landstinget än att vår personal berättar för sina kollegor i landet hur bra det är att arbeta hos oss. Jag tror inte landstinget behöver nya dyra lösningar för att lösa läkarbristen utan vi behöver en ny personalpolitik som gör att all personal trivs att arbeta hos oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar