torsdag 9 juni 2011

Prioriterar verkligen majoriteten barn och ungdomspsykiatrin?

Alla partier i landstinget prioriterar barn och ungdomar och psykiatrin därför är det med stor spänning som jag nu har tagit del av landstinget psykiatriutredning. När vi har påpekat brister inom psykiatrin så har majoritetens företrädare under det senaste halvåret hänvisat till den psykiatriutredning som landstingstyrelse har beställt.

Så därför är det med stort intresse som jag nu har läst utredningens resultat. Efter det kan vi bara konstatera att man inte har levererat det som styrelsen beställt. Man har beskrivit nuläget inom vuxenpsykiatrin på ett relativt bra sätt och redovisat en luddig handlingsplan men själva analysen lyser med sin frånvaro. Problematiken med de kraftiga överbeläggningar som råder på psykiatrin lyfts fram som ett problem vilket är bra, men analysen av orsakerna saknas. Man har tidigare blundat för beläggningsproblematiken på våra sjukhus, men nu börjar man faktiskt inse att det är problem. Det är en bra början men duger inte.

När man läser igenom nulägesbeskrivningen och handlingsplanen verkar det som man helt glömt barn och ungdomspsykiatrin. Vi i Samverkan var därför påstridiga på gårdagens styrelsemöte att man ska komplettera utredningen med barn och ungdomspsykiatrin, men trots att man säger att man prioriterar denna grupp så är man inte villig att göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar