torsdag 1 mars 2012

Patientenkät viktig för vårdvalet

Igår presenterades den årliga patientenkäten för primärvården. Det är tredje året i rad man genomför denna från SKL. Det är mycket bra att en nationell aktör gör undersökningar vad patienterna tycker om våra vårdcentraler i landet.


För att kunna göra aktiva val så är det viktigt att man som patient, eller blivande patient, ges möjlighet att ta till sig information på enkelt sätt när man ska välja eller byta hälsocentral. Denna enkät är endast en del i detta och det finns ytterligare intressant information som bör sammanställas på ett enkelt och överskådligt sätt.

Eftersom en fullständig sammanställning inte finns nationellt så är det lämpligt om hälsovalskontoret i Gävleborg tar in information, från såväl SKL som vårdcentralerna själva, och sammanställer på ett lättöverskådligt sätt och publicerar. Dessa jämförelsesiter finns inom andra områden och skulle lämpa sig mycket bra just inom vårdvalet. T.ex. kan det vara intressant på ett enkelt och överskådligt sätt kunna ta del av och jämföra patientenkät, öppettider, läkartillgång, väntetider m.m.

Vi kan konstatera efter gårdagens enkätresultat att det är en nyöppnad vårdcentral som toppar listan i Gävle vilket är mycket intressant. Utöver patientenkätinformation så är referenser från bekanta och vänner en viktig del när man väljer vårdgivare, och eftersom just en relativt nyöppnad HC nu toppar patientenkäten i Gävle så visar det att just mun till mun metoden är mycket viktig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar