onsdag 21 mars 2012

Redovisning och diskussion på styrelsen om lönesättning för landstingets sjuksköterskor.

Nu är dagens landstingsstyrelse avklarad. Flera av de ärenden som skulle behandlas lyftes ur för att beredas ytterligare. Däremot blev det diskussion om de frågor vi ifrån Samverkan Gävleborg lyfte upp när det gäller sjuksköterskornas löner och arbetsförhållande på sjukhuset.


Vi fick en bra redovisning från våra tjänstemän hur lönestrukturen ser ut och hur lönerna i Gävleborg ser ut jämfört med andra landsting. Vi fick även en genomgång av den lönerevision som pågår och huruvida det är ett lokalt ansvar eller ett nationellt ansvar. Jag hoppas att styrelsens ordförande nu har fått kunskap om hur lönebildningen ser ut och vilket ansvar vi har i landstinget Gävleborg. Diskussionen kommer fortsätta på kommande personalutskottsmöten.

Även när det gäller personalens arbetssituation fick vi medgivande från ledningen om att den ökande belastningen är en konsekvens av ändrade bemanningstal, vilket vi har befarat skulle inträffa. Nu är det verkligen dags att man följer upp ändringen av bemanningstalen och vilka andra konsekvers detta har fått, jag har hört mycket beskrivningar om problem med detta när jag lyssnar till vår personal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar