onsdag 28 mars 2012

Dålig personalpolitik och arbetsförhållande orsak till läkarflykten.

Nu är vår kartläggning klar över orsaken till varför så många läkare i Gävleborg väljer att sluta sin anställning hos oss. Vi har under första kvartalet i år skickat enkät till de 200 läkare som slutat, gått i pension eller har begärt tjänstledigt under 2010 och 2011(totalt antal läkare i landstinget är 800st). Vi har även träffat en del av de läkare som svarat på vår enkät för att få ytterligare viktigt information om deras åsikter. Detta är något som landstingsledningen borde ha gjort för länge sedan, men i avsaknad av handlingskraft i frågan har vi inom Samverkan Gävleborg gjort detta arbete istället.

Vad säger då läkarna i vår undersökning? Huvudorsaken till att man har slutat är landstingets dåliga personalpolitik(46%) och arbetsförhållanden(39%). Svaren skiljer sig inte direkt mellan män och kvinnor förutom att en stor andel av kvinnorna svarar familjeskäl(31%) som orsak. Den höga andelen som svarar personalpolitik och arbetsförhållande förvånar inte mig utan stämmer överens med den bild som jag tidigare har fått när jag träffat och lyssnat till vår personal.

Att det däremot är så pass många kvinnliga läkare som anger familjeskäl som orsak bör man analysera vidare. Vi behöver ta reda på om det finns saker landstinget kan göra för att underlätta att kombinera läkaryrket inom landstinget och familjeliv.

Vi har även frågat huruvida man kan tänka sig att rekommendera landstinget som arbetsgivare är det slående att så stor andel inte kan göra detta(54%).

Vi presenterar även förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemen, jag återkommer med kommenterarer till den listan.

Se länk till den rapport som vi idag presenterar.

Artiklar GD Ledare AB Ledare Ljusnan HT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar