onsdag 21 mars 2012

Sjuksköterskeuppror i Gävleborg

De senaste dagarna har tidningarna och radion lyft frågan om sjuksköterskornas löner i vårt landsting. Det råder missnöje över såväl arbetsmiljön, låga löner och fel lönestruktur. Jag är inte förvånad att man reagerar på detta sätt ute i verksamheterna.

Det som jag däremot blir förvånad över är personallandstingsrådets kommentar i radio och tidningarna där hon inte känner ansvar för det uppkomna missnöjet utan skyller på regeringen. Lönestruktur och löneutveckling är en fråga som vi har kontroll på lokalt. Det avtal som finns centralt mellan parterna bygger på att löneutvecklingen ska förhandlas lokalt, och då vilar ett tungt ansvar för oss politiker i vårt landsting. Vi i Samverkan Gävleborg har tidigare lyft frågan i det utskott under landstingstyrelsen som behandlar detta men det har inte funnits något intresse att diskutera detta. Vi kommer fortsätta lyfta frågan idag på landstingsstyrelsen, men vi förväntar oss inga svar idag heller.

När det gäller arbetsmiljön och arbetsbelastning så låter landstingsrådet förvånad över situationen, vilket är märkligt. Man har under det senaste året minskat bemanningen på våra avdelningar vilket majoriteten har beslutat om i fullmäktige vilket vi inom Samverkan motsatte oss. Att detta nu får konsekvenser förvånar inte mig.

Att regeringen har sänkt skatten för alla sjuksköterskor med 2000 kr per månad (se länk) sedan 2006 ser landstingsrådet som ett problem. Detta har inneburit mycket mer i plånboken för de med låg och medelinkomst som motsvarar långt mer än vad någon s-regeringen någonsin har satsat på dessa grupper är stor brist på insikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar