torsdag 15 mars 2012

Moderater gillar kultur

Nu pågår remissrundan för länets kulturplan. Tanken med alliansens nya kulturproposition ”tid för kultur” är flytta ansvaret för den regionala kulturen till våra landsting/regioner där det finns tydliga målsättningar och ambitioner att prioritera bl.a. barn och ungdomar. Det är landstinget som ansvarar för att ta fram Gävleborgs egen kulturplan. Vi inom moderaterna har haft uppe denna vid ett flertal tillfällen i olika sammanhang för att vi ska skriva vårt remissvar från länets moderater. Vi har tydligt tagit ställning för kulturen i länet och eftergrågat en bättre och tydligare plan som innefattar mer än de olika institutioner som landstinget idag ansvarar för. Vi har även publicerat en debattartikel där vi förklarar vår syn på regional kultur.


Vi hoppas nu att landstingens tjänstemän ska ta till sig det vi skriver i vårt svar och göra de uppdateringar och kompletteringar som krävs för att vi ska få möjlighet att få ansvar för de statliga regionala kulturmedlen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar