onsdag 30 maj 2012

Vindkraft eller sjukvård?

Nu börjar vi närma oss beslutet för att landstinget ska gå in i elbranschen och köpa egna vindkraftverk eller inte. På senaste styrelsen hanterade vi det ärende om vindkraftsinköp som ska diskuteras på fullmäktige i juni.

Vi moderatare är inte på något sätt emot vindkraft, utan det är en intressant teknik som kommer att utvecklas allt mer och kunna bli en bra produktionskälla för el. Däremot anser vi inte att landstinget ska ge sig in i denna bransch utan vi ska låta de som är bra på energiproduktion fokusera på det och landstinget ska fokusera på att erbjuda våra länsinvånare en bra hälso- och sjukvård.

I de underlag som tidigare presenterats så skulle man tjäna 12miljoner årligen på att producera egen el, nu när börjar närma oss beslut så är man nere på tre miljoner i sina beräkningar, frågan är om det är någon ekonomisk vinst över huvud taget. Samtidigt så bygger deras kalkyler på att det blåser så klart men också att elpriset fortsätter att vara högt. Man argumenterar även att det är bra för miljön, vilket låter väldigt konstigt. Vi har idag i landstinget 100% förnyelsebar energi, vilket innebär att vi bara köper el från vattenkraften. Att ersätta vattenkraft med vindkraft kommer inte påverka miljön på något positivt sätt.

Så om nu fullmäktige beslutar som sosseledningen kalkylerar med så innebär det att landstinget ska äga två vindkraftsverk någon stans i Europa för att producera el. Man vill dessutom att man ska anlägga naturslinga vid kraftverken och beskriva naturlivet. Jag vet inte om Ewa och Tommy har besökt någon av de stora vindkraftsparkerna, men de består till stora delar av grusvägar och kalhyggen. Om det dessutom blir så att våra kraftverk placeras i havet så vet jag inte hur man ska få till denna naturstig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar