måndag 28 maj 2012

Kommer dagkirurgin i Sandviken att läggas ned denna gång?

dagens landstingsstyrelse släpptes nyheten om att man nu planerar för att flytta dagkirurgin i Sandviken till Gävle sjukhus. Denna fråga har vart uppe titt som tätt under många år, vi vet alla att det var en del i den strategiska planen som vi lyckades stoppa med Samverkans budget som fullmäktige beslutade om december 2008.

Och som sagt så kommer nu ärendet upp igen. Detta orsakade såklart många frågor och synpunkter från oss i oppositionen, men det konstiga var att ingen från de västra delarna i Gästrikland hade några funderingar kring detta. Allt motiverades med konstiga resonemang om att man vill utveckla dagkirurgin och därför krävs att den flyttar till nya operationshuset i Gävle.

Det kommer bli mycket diskussioner kring detta inom den närmaste tiden. Vi inom Samverkan har flera alternativa förslag på hur den bra dagkirurgin i Sandviken kan utvecklas och bli ännu bättre, bl.a. vill vi att den ska frikopplas från övriga kirurgin och på det sättet slippa den toppstyrning som idag finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar