fredag 18 maj 2012

Intressant samtal med en av våra sjuksköterskor

Idag har jag återigen träffat en sjuksköterska som sökt kontakt med oss moderater. Vi har under en längre påtalat den frustration som finns ute på avdelningarna över bristande ledarskap inom landstinget. Idag fick jag möjligheten att sitta ned med en av våra sjuksköterskor och lyssna till hennes berättelser om hur det fungerar ute i våra verksamheter. Det som framförallt lyftes fram var hur pressad man är i sitt arbete och de konsekvenser det får för arbetsmiljön. Vi fick återigen berättat för oss hur detta nu påverkar patientsäkerheten, vilket är mycket oroande.

Hyrläkafrågan kom såklart upp som en viktig fråga att komma tillrätta med. Det är nya läkare som dyker upp hela tiden och det drabbar såklart den personal som arbetar där. Det kanske mest oroande är att de föredragningar vi får presenterat för oss på landstingstyrelsen inte överhuvudtaget stämmer överens med den verklighet som vår personal upplever.

Vi pratade mycket om vad som krävs för att komma tillrätta med problemen. En viktig del är att vi får en landstingsledning som är mer närvarande och har en förmåga att lyssna till personalen och ta till sig vad som sägs, vilket idag saknas. De förslag som vi tidigare har presenterats med att flytta ut ansvar och befogenheter till våra verksamheter fick vi stöd i att fortsätta att driva på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar