tisdag 8 maj 2012

Strokedagen med nedslående statistik för Gävleborg

Idag är det nationella strokedagen. Det är bra att man årligen uppmärksammar detta. Tyvärr så är inte dagens redovisning särskilt hedrande för vårt landsting. När Hjärnfonden går igenom riks-stroke som är det register där man redovisar statistik inom strokesjukvården så framkommer det att man i Gävleborg har längst väntetid till dess att trombolysbehandling sätts in. Hos oss får man vänta i snitt 96minuter från att man har kommit till sjukhuset och innan denna behandling sätts in och i Västerbotten är det 46 minuter. Glädjande så är medeltiden i Gävleborg från symptom till dessa att man kommer till sjukhuset bland de kortaste i landet, 55min. Det är bara Halland som har snabbare tid från symptom till ankomst till sjukhuset, 51min. Detta visar att vi har en del att göra när det gäller rutiner och logistik på sjukhusen.

Snabba insatser är väldigt viktigt och Varje minut som fördröjer behandling ökar risken för bestående skador på hjärnan och försvårar rehabilitering.

Det har under en tid pågått kampanj, A.K.U.T., om hur man snabbt kan upptäcka signaler på stroke. Att så många som möjligt vet hur man känner igen tecken på stroke är väldigt viktigt men till detta är snabba insatser oerhört viktiga. Jag vet att det har en längre tid pågått arbete inom landstinget för att korta ned tiden för insatser, men frågan är om detta räcker eller om det går att göra mer.

Lista över snittider för insatser:
96 Gävleborg                70 Norrbotten
94 Uppsala                   70 Stockholm
93 Södermanland          69 Västra Götaland
88 Östergötland            69 Jönköping
83 Kronoberg               68 Kalmar
82 Värmland                 66 Jämtland
82 Halland                    64 Västernorrland
78 Västmanland            62 Dalarna
78 Blekinge                  55 Örebro
74 Riket                       54 Gotland
71 Skåne                     47 Västerbotten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar