fredag 4 maj 2012

Intressanta besök på hälsocentral samt barn- och ungdomshabilitering

Besök hos Söderhamnfjärdens CH
Idag har det stått studiebesök på schemat. På förmiddagen besökte jag tillsammans med min oppositionsrådskollega den nystartade Söderhamnsfjärdens hälsocentral i Söderhamn. Det var intressant att se hur de har valt att bygga upp sin hälsocentral och höra deras synpunkter på vårdvalet. Söderhamn är en av de hälsocentraltätaste kommunerna i landet(det finns 6st centraler på 26000 invånare) Samtidigt kan man se i de undersökningarna som görs att Söderhamnsborna är allt mer nöjda med såväl de privata som de landstingsdrivna hälsocentralerna.

Test av fotbollsspel på Barn-
och ungdomshabiliteringen i Gävle
På eftermiddagen besökte vi barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle för att få en uppfattning om deras verksamhet och lyssna till personalens berättelser. Det var ett mycket intressant och lärorikt besök. Vi fick höra om deras fantastiska arbete med våra barn/ungdomar och dess familjer som har behov av habiliteringshjälp. Vi fick även möjlighet att resonera kring de eventuella förändringar som kommer göras inom habiliteringen där man kommer splittra verksamheterna.

Vi inom oppositionen försöker alltid att ha patienten i centrum och detta är extra viktigt inom just barn och ungdomssjukvården. Därför är det bra att man har lyckats att samla all habilitering under ett verksamhetsområde. När man som barn söker sig till landstinget är det viktigt att man inte skickas runt i onödan och just inom Habiliteringen finns det mycket positiva effekter för patienterna när de är samlade. Det bästa vore om kunde samla ytterligare barn och ungdomsverksamheter under samma verksamhet. Varför inte förverkliga de idéer som har funnits om ett ”barnenshus” där all verksamhet som riktar sig till dessa grupper samlas.

Det var mycket bra saker från dagens besök som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Nu är det fredagsmys som gäller med familjen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar