onsdag 9 maj 2012

Mindre mångfald och valfrihet med röd-grönt styre

På dagens landstingss_tyrelse informerades vi om de kommande ärenden som vi nästa gång ska fatta beslut om. Det mest anmärkningsvärda ärendet idag var det som handlar om att den politiska ledningen vill avsluta det avtal vi har inom öppenvårdskardiologin med Mi Hjärta i Bollnäs.


Det avtal som finns där gick ut förra året med möjlighet till förlängning ett år(2012) plus ytterligare ett år(2013). Det första året förlängdes vilket innebar att de fick fortsätta med sin mottagning under 2012, men idag fick vi veta att man inte har för avsikt att förlänga även det sista året(2013).

Detta är fortsättningen på det arbete man har påbörjat med att avsluta de avtal som finns med mindre entreprenörer i länet, man har tidigare bl.a. sagt upp avtal med sjukgymnaster, Citykirurgen i Gävle samt med en privat gynekolog i Gävle. Vi är många partier som pratar om mångfald och valfrihet. Det har hittills funnits partier även i majoriteten som har delat vår uppfattning och därför bli man förvånad och besviken på att de inte längre är intresserad av duktiga entreprenörer inom detta område.

Vi moderater vill att vi ska införa vårdval även inom specialistsjukvården och där kunde öppenvårdskardiologin gå före och införas till 2014. Dagens information skickar tyvärr signaler om att entreprenörer inte är välkomna i vårt län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar