tisdag 29 maj 2012

En alternativ budgetplan som prioriterar sjukvården

Igår presenterade Samverkan Gävleborg (M,FP,SVP,KD) vårt förslag på ekonomiska planeringsförutsättningarna för 2013 till 2015. Vi fortsätter att presentera ett alternativ där vi står för en trygg, tillgänglig och säker vård. Vi fortsätter att prioritera arbetet för en bättre psykisk hälsa och vården för våra barn och ungdomar samt vården av våra äldre.

För att möjliggöra detta så har vi valt några områden som vi måste arbeta med:

  • Lastinget behöver ett nytt lyssnande och närvarande ledarskap med en personalpolitik som gör att personalen känner sig delaktig och lyssnad till vilket innebär att våra kostnader för hyrläkare kommer minska.
  • Vi väljer att lägga besparingar på den centrala administrationen, inklusive LOV och ledningskontoret, för att möjliggöra mer resurser till sjukvården.
  • Genom mer effektivt arbete med att minska användandet av skadliga läkemedelskombinationer kan vi minska kostnader för läkemedel, vilket dessutom kommer göra att våra patienter mår bättre.
  • Vi vill även att vi genom ett mer aktivt arbete ta en större del av de riktade statsbidrag(4,2 miljarder) som Allians regeringen satsar på vården, eftersom sossarna inte gillar alliansen så är man inte så intresserad av dess miljarder.
Vi föreslår även att man ska investera reningsanläggning för den hotade lustgasen inom förlossningen samt vill vi att man nu tar tag i Hopsicefrågan på allvar och sätter spaden i backen och kommer till skott.

Detta kommer att debatteras på landstingsfullmäktige i Bollnäs i juni och då får vi förhoppningsvis även höra majoritetens tankar om framtiden. Risken är stor att det blir som det brukar i fullmäktige, majoritetens företrädare är irriterade och endast vill angripa de alternativa förslag som vi lägger fram. För de som vill kan man köra en ”floskelbingo” under sammanträdet, det är bara att göra en spelbricka. Jag vet vad jag skulle ha på min bricka i så fall, ”er budget är oseriös”, ”ni slår in öppna dörrar”, ”det går inte att ytterligare minska läkemedelskostnader”, ”Det är ingen skillnad mellan förslagen”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar