torsdag 6 december 2012

Besök på landstingets flyktingtraumaenhet

Idag har jag besökt landstingets flyktingtraumaenhet. För ett par år sedan förändrade man ansvaret för flyktingar från landets kommuner till arbetsförmedlingen. Samtidigt som man gjorde detta tog även landstinget över ansvaret för flyktingarnas psykosociala hälsa. Detta var en förändring som en del i arbetslinjen där arbetsförmedlingen fick ansvaret att integrera våra flyktingar och få dem i arbete så fort som möjligt.

Många av de flyktingar som kommer till Sverige har väldigt traumatiska upplevesler från krig och förföljelse och det krävs såklart expertis för att hjälpa dessa människor på bästa möjliga sätt. Idag fick vi veta hur man arbetar i vårt lansting med detta och vilka utmaningar man ser framöver. Ett problem som lyftes idag var att man inte har ansvar för att hjälpa de vuxna flyktingar som ännu inte har fått uppehållstilstånd och vem som ansvarar för dessa är idag mycket oklart. Frågan är även om man verkligen har de resurser som krävs för att kunna erbjuda hjälp till alla som har behov av hjälp, tidigare i kommunen arbetade dubbelt så många terapeuter med detta jämfört med idag.

För mig är det självklart att man ska erbjuda hjälp så fort man kommer hit och att man har de resurser som krävs. Sedan kan man diskutera vem som har det ekonomiska ansvaret men detta får aldrig vara ett hinder för att hjälpa människor. Detta är ytterligare ett exempel där man sätter systemet före människan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar