onsdag 20 mars 2013

Personalenkät även i Västmanland

Västmanlandsmoderaternas  landstingsblogg beskriver man hur moderaterna har för avsikt att göra en enkät till medarbetarna i landstinget Västmanland. Vi gjorde en liknande enkät för någon månad sedan och även i Västmanland blir den röda landstingsledningen upprörda och försöker stoppa deras initiativ. Vi har tillsammans med våra samarbetspartier i Gävleborg gjort en liknande enkät under vintern och vi fick samma reaktioner från vårt röda styre. Däremot fick vi  mycket bra repsons från våra medarbetare och det framkom mycket intressanta synpunkter. Att sammanställa detta har tagit mycket längre tid än vad vi planerade, men det innebär att vi fick mer synpunkter än vad vi förväntade oss och det är många som vill ha ytterligare kontakt för att komplettera sina synpunkter. Vi håller på för fullt med att sammanställa resultatet som jag hoppas kommer kunna redovisas inom kort.

Moderaterna i Västmanland  är mycket aktiva i sitt arbete att återta makten i landstinget. Det är intressant och inspirerande och se hur de arbetar med dialog med medarbetare och hur de kampanjar och skapar opinion. Vi landstingsmoderater i landet träffas regelbundet och utbyter erfarenheter hur vi arbetar och lyfter viktiga sjukvårdsfrågor och delar med oss av goda exempel.

Idag bor mer än hälften av Sveriges invånare i ett Alliansstyrt landsting och vi arbetar aktivt tillsammans för att det i nästa års val ska bli ännu fler som ges denna möjlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar