fredag 22 mars 2013

Två kreativa dagar för maktskifte i landstinget Gävleborg

Samverkan Gävleborg har träffats i två dagar för att planera inför nästa års val. Vi har haft kreativa dagar i Orbaden där vi har diskuterat fortsättningen och framtiden.

Vi är överens om att vi måste bryta det långa traditionen av socialdemokratiska styret i landstinget.  Vi i Samverkan Gävleborg är det enda alternativet till dagens s-styre. Vi vill och kan ta makten ensamma eller tillsammans med någon annan.

Vi har under dessa dagar kommit fram till de största utmaningarna vi står inför.

Återupprätta förtroendet för landstinget
Förtroendet hos allmänheten och vår personal brister. Det behövs ett nytt lyssnande och närvarande ledarskap.

Tillgängligheten
Under senare åren har tillgängligheten blivit bättre inom sjukvården. Men fortfarande finns det mycket mer att göra. Detta rör allt från telefontillgänglighet som att förstå och göra sig förstådd av läkarna.

Samarbete med kommunerna
Det politiska klimatet mellan kommunerna och landstinget är allt annat än gott. Den kännetecknas av prestige och misstroende.  En nyckel till framgång för länet är att man släpper prestigen och börjar samarbeta om gemensamma frågor som är viktiga för länets invånare.

Patientsäkerhet/vårdskador
Allt för många skadas idag på våra sjukhus. Det rör sig allt från trycksår till misstag inom vården och vårderelaterade infektioner. Dessa skador kan aldrig accepteras utan vi måste ta krafttag för att komma till rätta med detta. Här är vårdhygien och städning på sjukhusen viktiga. Även hur våra lokaler är utformade är en viktig orsak till våra vårdrelaterade infektioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar