lördag 9 mars 2013

Träff med reumatikerförbundet

Vi inom moderaterna arbetar med den lokala förnyelsen av vår sjukvårdspolitik. I det arbetet träffar vi nu flera patientföreningar för att höra hur de ser på sjukvården i länet och vad som är våra gemensamma utmaningar i framtiden.

Igår träffade vi representanter från reumatikerförbundet i Gävle. De hade mycket bra synpunkter över det som fungerar bra och mindre bra i landstinget. Den information vi fick om sjukhuset var mycket glädjande där de berättade om den goda läkartillgången och att det finns bra tillgång på specialistutbildade sjuksköterskor på Gävle sjukhus. En av de viktigaste frågorna för oss att arbeta med är rehabilitering och hur den kan utvecklas. Denna patientgrupp behöver mycket rehabilitering för att underlätta sin vardag. Här finns det en del saker att ta tag i för oss politiker.

Vi pratade såklart även om den klimatvård som landstinget Gävleborg tidigare erbjöd men som man för ett par år sedan brutalt plockade bort. Då lovade man att det skulle satsas mer på rehabiliteringen i egen regi i länet, men denna satsning har man inte sett så mycket av.

Det pågår nu en utredning om rehabiliteringen i länet som vi oppositionsråd på tisdag kommer få  en redovisning av läget. Utredningen ska vara klar i April och jag hoppas nu att den ger en korrekt bild av läget och föreslår konkreta åtgärder som är till nytta för dessa patienter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar