söndag 17 mars 2013

Träff i Karlstad med 2000 moderater

Varje år träffas 2000 aktiva kommun- och landstingsmoderater för att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Vi får även möjlighet att lyssna till ministrar som inspirerar och berättar vad som görs inom aktuella områden. Nu har vi kommit hem från årets träff som var i soliga Karlstad. Dessa träffar är mycket givande och intressanta där vi i år var ca 40 moderater från länet.

I år var mycket fokus på de arbetsgrupper som har arbetat med vårt förnyelsearbete. Syftet var att få en bred diskussion i partiet inom dessa områden. Sedan kommer dessa rapporter bearbetas ytterligare innan de slutgiltigt tas upp på vår arbetsstämma i höst. Själv så deltog jag i seminarium från sjukvårdsarbetsgruppen som redovisade sitt arbete om hälsosamma Sverige. Det är en sammanställning över de utmaningar som finns inom folkhälsoområet. Det finns mycket att göra för att förbättra hälsoläget i landet och för oss i Gävleborg som har sämst folkhälsa i landet är detta ännu viktigare. Mycket av det som presenterades stämmer väl överens med de områden som vi själva har identifierat i vårt lokala utvecklingsarbete i länet.

Dagarna avslutades med ett mycket inspirerade tal av statsministern som lyfte viktiga frågor inom rättsväsendet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar