onsdag 3 juli 2013

Sista dagen i Almedalen detta år

Workshop om att rädda Bollnäs
Idag har vi återigen spenderat dagen i Visby där vi har lyssnat och deltagit på en del seminarier. Först på morgonen deltog vi i ett seminarium som handlar om hur man lokalt kan skapa tillväxt genom samarbete och nytänkande. Rubriken var ”Hur ska vi rädda Bollnäs” som lyfter fram hur man i Bollnäs har arbetat med näringsliv och det offentliga för att få ungdomar i arbete. Hela resan började när man på folkhögskolan märkte att de studerande blev allt mer uppgivna i möjligheten att få ett jobb. Man tog då kontakt med ett par privata aktörer för att se vad man kan göra för att bryta denna trend. Seminariet var uppbyggt med workshops som var intressanta och givande.
Stig Zettlin gillade
Hälsinge ostkaka
som serverades

Slutsatsen blev att det är fullt möjligt att lokalt kunna vända den negativa trenden. Det finns många skillnader på att det lokala gör skillnad, jämför bara arbetslösheten i Uppsala och Gävle (som ligger 10mil från varandra men det Uppsala har lägst arbetslöshet i landet och Gävle den högsta) Det finns flera goda exempel i Sverige där man har lyckats att vända en negativ trend till tillväxt. De viktigaste delarna för att detta ska lyckas är:
    • Attraktionskraft
    • Mod, våga sticka ut
    • Struktur
    • Positiv anda
Man kan även påvisa att det lokala ledarskapet gör skillnad. Mycket av de idéer som presenterade påminner om det 10-punkts program som vi presenterade förra veckan, exempelvis praktikplatser på alla gymnasieprogram, lärlingsjobb, skapa bättre förutsättningar att få fram riskkapital.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar